ตรวจสอบรายชื่อรายชื่อผู้ลงทะเบียน


Total 5512 Record : 28 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ] Next>>
BIB No. ชื่อ นามสกุล ประเภท เพศ รุ่นอายุ แบบเสื้อ ขนาดเสื้อ การรับเสื้อ ชื่อกลุ่ม
1801 ชานล กอธนาโรจน์ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1802 วิภาดา ภู่รุ่งเรือง 13 km. female 35 - 39 ปี แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง
1803 วิลาสินี สุพานิชวรภาชน์ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") ส่งพัสดุ
1804 กมล กล่ำแสง 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1805 ณัฐกฤตา บำรุงกิจ 13 km. female 40 - 44 ปี แขนกุด L (40") ส่งพัสดุ
1806 Ukrit Kuprasit 13 km. male 45 - 49 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1807 วิโรจน์ วิสุทธิ์ศรีมณีกุล 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1808 ปิยนุช ปานแก้ว 13 km. female 40 - 44 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1809 น.ส.ดวงพร จันทร์ขำ 13 km. female 25 - 29 ปี แขนสั้น M (38") ส่งพัสดุ ทีมเอ แอนด์ บี ฟิตเนส
1810 กฤษณะ สุขเจริญคณา 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนกุด M (38") ส่งพัสดุ ทีมเอ แอนด์ บี ฟิตเนส
1811 วัฒนี จันทร์เจริญสุข 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1812 เพลินศรี เกษมสัตยากร 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1813 ไพศาล จันทร์เจริญสุข 2.7 km. male ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1814 ชมพูนุท จันทร์เจริญสุข 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1815 รัชนี ณ บางช้าง 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1816 กัณณิการ์ หวังสวัสดิ์ 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1817 รุ่งอรุณ มนตะเสวี 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1818 สุกัญญา เปรื่องชะนะ 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น M รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1819 บุญช่วย ฉมังหัตถพงศ์ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1820 ดวงพร นิลวงษ์ 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1821 วราพัณณ์ ธีระเสนีย์ชาติ 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1822 ดารา รชตะนันท์ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1823 ปัญญา ณ บางช้าง 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 2XL (44") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1824 รัตติญา ณ บางช้าง 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1825 อารีรัตน์ ณ บางช้าง 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1826 วิเชียร เผือกผล 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง ทำดีด้วยใจ
1827 วิชชากร จิตรศิลป์ฉายากุล 5 km. male ไม่เกิน 15 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง 3คน
1828 กนกทิพย์ สุทธิธรรม 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง 3คน
1829 พรพรรณ จิตรศิลป์ฉายากุล 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนกุด XL (42") รับด้วยตนเอง 3คน
1830 ธนพล เจียมลักษณไพศาล 13 km. male 35 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1831 Natsakorn Jettapote 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น M (38") ส่งพัสดุ MRC
1832 หนึ่งฤทัย เจตโพธิ์ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น S (36") ส่งพัสดุ MRC
1833 สิริพร นันยา 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL (42") ส่งพัสดุ Run For Eat
1834 กัลยรักษ์ สุขเปรมจิตต์ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 3XL (46") ส่งพัสดุ Run For Eat
1835 มนตรี อยู่กลัด 13 km. male 50 - 54 ปี แขนกุด L ส่งพัสดุ
1836 ภาสกร จิรศรีโสภา 13 km. male 35 - 39 ปี แขนกุด L (40") ส่งพัสดุ
1837 สุรศักดิ์ วรรณราม 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น 5XL (50") รับด้วยตนเอง
1838 กรัณฑรัตน์ เมืองคำ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1839 อรพินท์ ผุลละศิริ 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1840 รังสรรค์ ทองอำไพ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1841 มะลิ คงไข่ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง PTK30
1842 สิริวัฒน์ คงไข่ 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง PTK30
1843 อุทัยวรรณ จันทร์อ่อน 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1844 นายนพรัตน์ ผลเจิม 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL ส่งพัสดุ
1845 ปิยะมาศ เต่าทองคำ 13 km. female 35 - 39 ปี แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง
1846 อนุวัฒน์ ศรีวิเศษ 13 km. male 35 - 39 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1847 สมนึก เลิศเจริญโชค 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น XL (42") ส่งพัสดุ
1848 เอกลักษณ์ น้อยกาญจนะ 13 km. male 35 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1849 สุวิมล น้อยกาญจนะ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น 2XL (44") รับด้วยตนเอง
1850 ศุภักษร น้อยกาญจนะ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1851 จุติพร สินเพ็ง 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1852 สนธยา สินเพ็ง 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1853 บังอร น้อยกาญจนะ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 2XL (44") รับด้วยตนเอง
1854 พีระพงค์ บุญมี 13 km. male 30 - 34 ปี แขนกุด XL (42") รับด้วยตนเอง
1855 อัจฉรี มลิมาศ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง Run with friends
1856 วรรษมน วินธิมา 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง Run with friends
1857 เพชรไพลิน งามวงษ์ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง Run with friends
1858 อัมพวัน รักษาภักดี 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง Run with friends
1859 ภาวิณี สินอำนวยผล 13 km. female 40 - 44 ปี แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง
1860 มณฑป อรชร 13 km. male 45 - 49 ปี แขนสั้น L (40") ส่งพัสดุ มณฑป
1861 ปภาอร สอนสลับ 13 km. female 40 - 44 ปี แขนสั้น M (38") ส่งพัสดุ มณฑป
1862 บุญญารัศมี มีดี 2.7 km. female ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น L รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1863 สุนิสา ศิริธรรม 13 km. female 30 - 34 ปี แขนสั้น S รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1864 กร ยอดเยาว์ 13 km. male 65 - 69 ปี แขนสั้น L รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1865 พรลภัส หิมารัตน์ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น L รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1866 วิชาญชัย มหัทธนวุฒากร 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1867 สุวิมล มหัทธนวุฒากร 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนกุด M รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1868 เอกวัชร์ นนทลักษณ์ 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น S รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1869 งามพันธ์ กอบประดิษฐ์ 13 km. male 60 - 64 ปี แขนสั้น M รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1870 วรพจน์ ศิริธรรม 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1871 ปรัชญา มหัทธนวุฒากร 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น L รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1872 ประยุทธ ถนอมชาติ 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1873 บุญเลิศ น้อยถนอม 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 2XL รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1874 สาธิต มหัทธนวุฒากร 5 km. male 16 - 39 ปี แขนกุด 2XL รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1875 ไพเราะ สุธรรมนิธิ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL รับด้วยตนเอง สดใสวัยชรา
1876 ปภัสสร มณีกอบกุลวงศ์ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1877 ศิริพงษ์ มณีกอบกุลวงศ์ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น 2XL (44") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1878 สุธีร์ มณีกอบกุลวงศ์ 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1879 เฉลิมพงษ์ มณีกอบกุลวงศ์ 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 2XL (44") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1880 สินาท สุริเจย์ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1881 สายฝน คำเขียน 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1882 วันชนะ วุฒิทศพร 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1883 ศศิธร มณีกอบกุลวงศ์ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1884 ชินวัตร มณีกอบกุลวงศ์ 13 km. male 16 - 24 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1885 เชษตะวัน มณีกอบกุลวงศ์ 13 km. male 16 - 24 ปี แขนสั้น L รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1886 จันทิรา สุทธิกรชัย 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1887 ชลสิทธิ์ มณีกอบกุลวงศ์ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1888 สำรวย ลิ้มไพบูลย์ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1889 ชัยวัฒน์ อยู่ประเสริฐ 13 km. male 70 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1890 ภานุวัฒน์ มณีกอบกุลวงศ์ 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 2XL (44") รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1891 จิตติมา มณีกอบกุลวงศ์ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น M รับด้วยตนเอง SMT RUNNING
1892 ชนายุส ไข่มุกข์ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง TKวิทยา
1893 ไพศาล โพทนัน 5 km. male 16 - 39 ปี แขนกุด L (40") รับด้วยตนเอง TKวิทยา
1894 พรหมพิริยะ กิตติยารินทร์ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง TKวิทยา
1895 ดุจดาว พงษ์พาณิชย์ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง TKวิทยา
1896 ฉัตรชัย แจ้งกระจ่าง 13 km. male 35 - 39 ปี แขนกุด M (38") รับด้วยตนเอง TKวิทยา
1897 ลักษมี นิสัยสม 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 2XL (44") รับด้วยตนเอง TKวิทยา
1898 จันทรา อยู่สมบูรณ์ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง TKวิทยา
1899 ณรงค์ชัย อุ่นเทียนชัย 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1900 ปรีชา พุ่มพวง 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 2XL (44") รับด้วยตนเอง
1901 กรองทอง รัทยานนท์ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L ส่งพัสดุ เตแหม่ม
1902 จิณณวัตร รัทยานนท์ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น L ส่งพัสดุ เตแหม่ม
1903 กัมปนาท โพดพลัด 13 km. male 30 - 34 ปี แขนสั้น 2XL (44") ส่งพัสดุ
1904 ภรภัทร ปานประเสริฐ 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1905 ชานนท์ วรรณประดิษฐ์ 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนกุด 4XL (48") รับด้วยตนเอง
1906 นายเบญจ แก้วเจริญ 13 km. male 35 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1907 นางสาวปริศนา ไวสุนทร 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1908 กำพล กาญจนกิจโสภณ 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1909 สุพจน์ เสือขำ 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น XL (42") ส่งพัสดุ
1910 พยอม ปักษิณ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1911 APICHAT​ Hiranwong​ 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง สรรส
1912 Sureeporn Prasatkaew​ 13 km. female 40 - 44 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง สรรส
1913 นารินทร์ ศรีจันทร์ 13 km. female 35 - 39 ปี แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง
1914 นายธีระศักดิ์ บุญสอาด 13 km. male 30 - 34 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1915 น.ส.ขวัณฐิฎา กุลแก้ว 13 km. female 35 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1916 อรพร ดำรงวงศ์ศิริ 13 km. female 40 - 44 ปี แขนกุด S (36") รับด้วยตนเอง
1917 วันทนีย์ จุฬานุตรกุล 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนกุด XS (34") รับด้วยตนเอง
1918 ดำรงค์ ศรีสังข์ 13 km. male 55 - 59 ปี แขนสั้น XL (42") ส่งพัสดุ ธนทอง
1919 ทวีสิทธิ์ กิจจาพิมุข 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น L (40") ส่งพัสดุ ธนทอง
1920 ไพบูลย์ ถิรวงศ์จินดา 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1921 อัษฎายุทธ ผลภาค 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1922 นางสาวฐิติยา คิมทอง 13 km. female 40 - 44 ปี แขนสั้น XS (34") ส่งพัสดุ kort powdurance
1923 นายอัครชา เนตรหาญ 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น M ส่งพัสดุ kort powdurance
1924 ภูวดิท เอนกธนัทกุล 13 km. male 35 - 39 ปี แขนกุด XL (42") ส่งพัสดุ
1925 ปุณณภา เอนกธนัทกุล 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น S (36") ส่งพัสดุ
1926 จิราภรณ์ ทองสุขมาก 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 2XL รับด้วยตนเอง เต่านา
1927 กาญจนี เพ็งแป้น 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง เต่านา
1928 วันวิสาข์ เทพรักษ์ 13 km. female 35 - 39 ปี แขนกุด S (36") ส่งพัสดุ
1929 สมพร สัตย์ซื่อ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น 2XL (44") ส่งพัสดุ RPCA Running
1930 นพดล เพิ่มพิทยา 2.7 km. male ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท แขนสั้น 4XL (48") ส่งพัสดุ RPCA Running
1931 บุลากร สุขสำราญ 5 km. male ไม่เกิน 15 ปี แขนสั้น M (38") ส่งพัสดุ RPCA Running
1932 มาลี สุขสำราญ 13 km. female 55 - 59 ปี แขนสั้น M (38") ส่งพัสดุ RPCA Running
1933 กนกพร สว่างศรี 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น S (36") ส่งพัสดุ RPCA Running
1934 พงศ์ชา แสงพลอยสุก 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น XL (42") ส่งพัสดุ RPCA Running
1935 ภาวิตา บุตรพรหม 5 km. female ไม่เกิน 15 ปี แขนสั้น M (38") ส่งพัสดุ RPCA Running
1936 สายพิน จันทร์ละมูล 13 km. female 45 - 49 ปี แขนสั้น XL (42") ส่งพัสดุ RPCA Running
1937 จิรชาติ เจริญศรี 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น M (38") ส่งพัสดุ RPCA Running
1938 สนิท พลทะจักร 13 km. male 50 - 54 ปี แขนกุด S (36") ส่งพัสดุ RPCA Running
1939 วราภรณ์ สมพร้อม 13 km. female 35 - 39 ปี แขนกุด XS (34") ส่งพัสดุ RPCA Running
1940 นาตยา บุตรดี 13 km. female 45 - 49 ปี แขนสั้น XS (34") ส่งพัสดุ RPCA Running
1941 สาวิตรี เพิ่มพิทยา 13 km. female 30 - 34 ปี แขนกุด L (40") ส่งพัสดุ RPCA Running
1942 อาณัติ สว่างศรี 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น L (40") ส่งพัสดุ RPCA Running
1943 มาดี เพิ่มพิทยา 13 km. female 55 - 59 ปี แขนกุด M (38") ส่งพัสดุ RPCA Running
1944 อภิวัฒน์ บุญหนัก 13 km. male 25 - 29 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1945 ปาริชาติ ผดุงกิจ 13 km. female 25 - 29 ปี แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง
1946 คมสันต์ นาคสมบูรณ์ชัย 13 km. male 45 - 49 ปี แขนสั้น L (40") ส่งพัสดุ
1947 วสวัตติ์ พันศรี 13 km. male 35 - 39 ปี แขนกุด XL รับด้วยตนเอง Runners
1948 กมลทิพย์ กันตะเพ็ง 13 km. female 35 - 39 ปี แขนกุด S (36") รับด้วยตนเอง Runners
1949 ณัฐพงศ์ จำนงค์รัศมี 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง สมบุญรัน
1950 วุฒิชัย เกาเล็ก 5 km. male 16 - 39 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง สมบุญรัน
1951 ดวงพร เฟื่องฟุ้ง 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง สมบุญรัน
1952 วีณา เด่นดวงเดือน 5 km. female 16 - 39 ปี แขนกุด M รับด้วยตนเอง สมบุญรัน
1953 ขวัญศิริ แสดขุนทด 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M รับด้วยตนเอง สมบุญรัน
1954 สมบุญ สิริวิริยะพัฒน์ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนกุด S รับด้วยตนเอง สมบุญรัน
1955 ร.ต.บุญมี มานวกุล 13 km. male 60 - 64 ปี แขนสั้น M (38") ส่งพัสดุ
1956 สุวิสา เลิศแฉล้ม 13 km. female 25 - 29 ปี แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง วิ่งกากกาก
1957 กมลรัตน์ สวนเล็ก 13 km. female 30 - 34 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง วิ่งกากกาก
1958 อริษา ตัวกลั่น 13 km. female 30 - 34 ปี แขนสั้น M รับด้วยตนเอง วิ่งกากกาก
1959 ชนะ เสือเดช 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง วิ่งกากกาก
1960 สุภาวดี มีชำนาญ 13 km. female 25 - 29 ปี แขนสั้น S รับด้วยตนเอง MAMABP
1961 ชายชาญ ตันติวาณิชเกียรติ 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น L รับด้วยตนเอง MAMABP
1962 วิชิต พิมพ์ทอง 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น XL รับด้วยตนเอง MAMABP
1963 ทนุ แสงถนอม 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น L รับด้วยตนเอง MAMABP
1964 เพิ่มศักดิ์ บุญพุ่ม 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น L รับด้วยตนเอง MAMABP
1965 พรศิริ ขอนแก่น 13 km. female 25 - 29 ปี แขนสั้น XS รับด้วยตนเอง MAMABP
1966 ณรงค์ พรสุทธิพันธุ์ 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น M รับด้วยตนเอง MAMABP
1967 ประเสริฐ เตชพาหพงษ์ 13 km. male 65 - 69 ปี แขนสั้น M รับด้วยตนเอง MAMABP
1968 อาเขต อ่วมพยัค 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น M รับด้วยตนเอง MAMABP
1969 ภิญญ์สุประภา สุขะปุณพันธุ์ 13 km. female 30 - 34 ปี แขนสั้น S รับด้วยตนเอง MAMABP
1970 นุช โตอดิเทพย์ 13 km. female 50 - 54 ปี แขนสั้น XS (34") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1971 วุฒินันท์ วงศ์จรัสเกษม 13 km. male 40 - 44 ปี แขนกุด M (38") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1972 วิทยา วงศ์จรัสเกษม 13 km. male 40 - 44 ปี แขนกุด L (40") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1973 ธเนส กาญจนครุฑ 13 km. male 55 - 59 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1974 ปกรณ์ นุชเจริญ 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1975 กาญจนา วงศ์จรัสเกษม 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1976 กรรณิกา วงศ์จรัสเกษม 13 km. female 35 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1977 พงษ์พัฒน์ ใช้เอกปัญญา 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1978 ชาญวิทย์ อัศววริยชน 13 km. male 50 - 54 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1979 ธนวัฒ เหล่าสุนา 13 km. male 55 - 59 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1980 สุวิทย์ บินซอเล็ม 13 km. male 50 - 54 ปี แขนกุด 2XL (44") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1981 พรทิพย์ สังข์มงคล 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง บ้านแพ้ว
1982 อรพิน ภิญโญภาวศุทธิ 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1983 อาทยา ศรีงาม 13 km. female 45 - 49 ปี แขนสั้น S รับด้วยตนเอง เราเอง
1984 ภาวินี ลางคุณเสน 5 km. female 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น M รับด้วยตนเอง เราเอง
1985 สมนึก ซันประสิทธิ์ 13 km. male 45 - 49 ปี แขนสั้น L รับด้วยตนเอง เราเอง
1986 อร่ามมนตรี ศรีงาม 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL รับด้วยตนเอง เราเอง
1987 ร.ท. บรรพจ กระดังงา 13 km. male 60 - 64 ปี แขนสั้น L (40") รับด้วยตนเอง
1988 ฐานเอก ไทยานนท์ 5 km. male 16 - 39 ปี แขนกุด XL (42") รับด้วยตนเอง
1989 อริยาวรรณ แจ่มใสเจริญสิน 13 km. female 35 - 39 ปี แขนสั้น XS (34") รับด้วยตนเอง ปลาทองยิ้มกว้างมาก
1990 ณัฐจักร แจ่มใสเจริญสิน 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง ปลาทองยิ้มกว้างมาก
1991 เมรี่ ถิรวงศ์จินดา 5 km. female ไม่เกิน 15 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1992 ภัสสรา มีโหมด 5 km. female 16 - 39 ปี แขนสั้น M (38") รับด้วยตนเอง
1993 วรัญญา ดวงแก้ว 13 km. female 25 - 29 ปี แขนสั้น S (36") รับด้วยตนเอง
1994 เนตร หังสวณิช 13 km. male 40 - 44 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1995 สุรนาถ วัฒนพรชัย 13 km. male 25 - 29 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1996 ทัศนีย์ ศรีทอง 13 km. female 40 - 44 ปี แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง
1997 SUTTIRAK TAOTHONG 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนกุด 5XL ส่งพัสดุ
1998 วราภรณ์ เตียวสกุล 5 km. female ไม่เกิน 15 ปี แขนสั้น S (36") ส่งพัสดุ
1999 รวิสรา ปานกัน 5 km. female ไม่เกิน 15 ปี แขนสั้น S (36") ส่งพัสดุ
2000 รัชชยุต มีระลึก 5 km. male 40 ปี ขึ้นไป แขนสั้น XL (42") รับด้วยตนเอง